• mkq1CSs

Contact

Wilt u meer weten?

Neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op door het onderstaande formulier in te vullen.

Wij zullen zo spoedig mogelijk uw vraag beantwoorden.

 

 

 

 

 

Vul velden met een * in zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

AAZ en uw persoonsgegevens

AAZ adviesgroep bv voldoet aan de geldende privacywetgeving. Dat betekent dat persoonsgegevens, die via deze website worden verzameld, alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

 

1. Hoe gaat AAZ om met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult bij de pagina Contact, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden (behalve als dat is aangegeven).

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Informatieprofielen houden bij waarop gebruikers zoeken (zoektermen), welke informatie ze opvragen en bijvoorbeeld hoe ze door de site navigeren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Ze kunnen dus niet worden herleid naar een persoon. 

 

2. Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van deze wet mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

 

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een 'geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

 

4. Gebruikt de AAZ site cookies?

Via onze website worden bezoekersstatistieken en de laatst door u bekeken pagina's bijgehouden.
Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen of de 'cookies off'-button aan te klikken. U kunt bestaande cookies verwijderen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Algemene gegevens

AAZ adviesgroep bv

Stationsstraat 7
4761 BP Zevenbergen

Postbus 249
4760 AE Zevenbergen

T 0168 - 33 10 10
F 0168 - 32 41 76
E info@aaz-adviesgroep.nl

Waar zitten wij?