• Onafhankelijke financiële coach | AAZ Adviesgroep
  • Pensioen | AAZ Adviesgroep
  • SW1_5619_klein
  • pensioen 2

Gaat u sparen of beleggen?

Sparen bij een bank
Met sparen heeft u natuurlijk veel zekerheid. De inleg kan niet minder worden. De opbrengst is op dit moment echter wel laag (rente is meestal hooguit 1%). Mogelijk moet u meer gaan sparen, om er zeker van te zijn dat u de door u gestelde doelen gaat halen. Als we inflatie en belastingen meerekenen, dat teert u feitelijk in op uw vermogen. Hou daar rekening mee.  

Gaat u sparen of beleggen?

Beleggen
Wil u beleggen? Dan loopt u het risico om de inleg te verliezen, maar heeft u daarmee wel kans op meer rendement. Een hoger rendement kan in sommige gevallen nodig zijn voor het behalen van de doelen. Het rendement kan echter ook tegenvallen. Als u nadenkt over het opbouwen van vermogen, sta dan ook eens stil bij de volgende zaken:

Bedenk wat het doel is
Met welk doel wil u vermogen opbouwen voor later? En hoe belangrijk is dit doel? Realiseert u zich of het doel aansluit bij de persoonlijke situatie? Doen er zich veranderingen voor? Overleg regelmaitg met uw of de doelstelling nog actueel is en of deze nog haalbaar is zodat er tijdig aanpassingen kunnen worden gedaan. Bekijk ook of het verwachte rendement de doelstelling dichterbij brengt en of de bijbehorende risico’s passen bij het te behalen doel.

Bedenk wanneer dit doel bereikt moet zijn
Wanneer denkt u het bedrag nodig te hebben? Is dat al op korte termijn, dan kan het verstandig zijn om met sparen voor zekerheid te kiezen. Heeft u het geld pas over langere tijd nodig? Dan is beleggen een goede mogelijkheid. U hebt langer de tijd om eventuele koersdalingen goed te maken.

Samen met u vaststellen welke onzekerheden acceptabel zijn
Beleggen kent meer onzekerheden dan sparen. Dat hoeft geen probleem te zijn, als u die onzekerheden ook aankan en wilt aangaan. Daarom is het voor u belangrijk van te voren te bedenken hoe erg het is als het uiteindelijk opgebouwde bedrag lager uitvalt dan het doelbedrag. Als het rendement tegenvalt, moet het nog wel mogelijk zijn om het doel nog even uit te stellen of bij te stellen.

Als het gaat om Vermogensplanning & -advies hebben we binnen AAZ een concrete aanpak waarbij we gebruik maken van onze eigen beleggingsportefeuilles. Meer weten, neem contact op met René Groenendijk voor het maken van een afspraak.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief