• Onafhankelijke financiële coach | AAZ Adviesgroep
  • Pensioen | AAZ Adviesgroep
  • SW1_5619_klein
  • pensioen 2

Blijven zitten als je geschoren wordt?

De forse bewegingen op de beurzen wereldwijd houden de gemoederen weer bezig. Na een relatief rustige periode op de markten zijn de beurzen de afgelopen weken weer veel volatieler geworden, wat heel wat onrust veroorzaakt bij beleggers.

Hoewel het niet gemakkelijk is om rustig te blijven wanneer de markten sterk dalen, mogen we niet vergeten dat ‘volatiliteit’ nu eenmaal een onderdeel van beleggen is. We weten allemaal dat beleggen risico’s met zich mee kan brengen en dat het in het verleden behaald rendement geen garantie biedt voor de toekomst. Toch zijn er wel een aantal lessen te leren op basis van datzelfde verleden. De ervaring leert, dat ongecontroleerde emotionele reacties op volatiele markten voor de langetermijnbeleggers zelfs schadelijker kunnen zijn voor het portefeuillerendement dan de daling van de markten zelf.

Tussentijdse dalingen zeggen niets

Onderstaand figuur geeft het rendement weer van de Amerikaanse aandelenmarkt, de grootste ter wereld, voor elk kalenderjaar sinds 1979. Ook zijn de grootste dalingen van elk jaar te zien. In de betreffende periode bedroeg de tussentijdse daling in elk jaar gemiddeld 14%. In ongeveer de helft van de geobserveerde jaren waren er dalingen van meer dan 10% en in ongeveer een derde van de jaren was de daling meer dan 15%. Ondanks die aanzienlijke tussentijdse dalingen, was het jaarrendement in 32 van de 37 jaren positief. Dit toont dus aan dat marktdalingen heel normaal zijn en dat het moeilijk is om te zeggen of een grote daling in de loop van een jaar zal leiden tot een negatief jaarrendement.

Figuur 1. Stijgingen en dalingen van de Amerikaanse markten in de loop van het jaar vs. rendement over het kalenderjaar, 1979-2017

Reageren beïnvloedt het rendement

Wanneer beleggers aan markt-timing proberen te doen om eventuele verliezen in volatielere perioden te vermijden, is dat goed voor het langetermijnrendement of niet? Als de huidige marktprijzen alle informatie en verwachtingen van de marktdeelnemers weergeven, is het niet mogelijk om door middel van markt-timing systematisch te profiteren van onjuiste waarderingen. Met andere woorden: de kans is klein dat beleggers erin slagen de ontwikkeling van de markt te voorspellen en zelfs als ze daar wel in slagen, is dat misschien meer te danken aan geluk dan aan wijsheid.

Timing voor rendement

Er is ook nog een ander gegeven dat markt-timing minder interessant maakt als een bron van rendement. Een aanzienlijk deel van het totaalrendement van aandelen over lange perioden wordt namelijk gegenereerd op slechts een handvol dagen. Aangezien het weinig waarschijnlijk is dat beleggers op voorhand weten welke dagen het hoogste rendement zullen opleveren en welke niet, is het beter om in volatielere perioden belegd te blijven in plaats van in en uit te stappen. Een belegger die zijn aandelen verkoopt, loopt namelijk het risico dat hij vanaf de zijlijn moet toekijken op de dagen dat de prijzen het sterkste stijgen.

Gemiste dagen en kansen

Onderstaand figuur toont u het samengestelde rendement van de S&P 500-index op jaarbasis vanaf 1990 en de impact van enkele gemiste dagen waarop de markt fors steeg. De staven in de grafiek geven de hypothetische groei weer van 1.000 dollar over de hele periode en tonen wat er gebeurde voor beleggers die de beste dag van de periode hadden gemist én wat er gebeurde indien zij verschillende van de beste dagen misten. Uit de gegevens blijkt dat beleggers die op slechts enkele van de beste dagen aan de zijlijn stonden, over de hele periode een veel lager rendement boekten dan het rendement dat die volledige periode te bieden had. Oftewel: het loont wel degelijk om stil te zitten terwijl je geschoren wordt!


Figuur 2. Rendement van de S&P 500 Index, 1990-2017

Vermijd emotie en hou vast aan je plan

Hoewel marktvolatiliteit zenuwslopend kan zijn, kunnen beleggers meer kwaad dan goed doen door emotioneel te reageren en langetermijnstrategieën aan te passen als reactie op marktdalingen op korte termijn. Door vast te houden aan een doordacht beleggingsplan dat bij voorkeur wordt uitgewerkt in een periode van lagere volatiliteit, kunnen beleggers gemakkelijker rustig blijven wanneer de onzekerheid op korte termijn toeneemt.

Ook behoefte aan een plan?

Eigenlijk is dat precies wat we bij AAZ ook doen. Wij waaien niet met iedere wind mee, maar zorgen voor rust in de portefeuille én in uw hoofd. Dat noemen wij: Financial Life Planning. Samen met onze klanten kijken we naar wat zij écht willen in het leven, wat daarvoor nodig is en hoe we dat samen kunnen bereiken. Een robuust en duurzaam beleggingsbeleid maakt daar vaak onderdeel van uit. Iets voor u? Neem dan gerust contact met ons op. We vertellen u graag meer over onze filosofie en onze werkwijze.

Blijven zitten als je geschoren wordt?

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief