• Onafhankelijke financiële coach | AAZ Adviesgroep
 • Pensioen | AAZ Adviesgroep
 • SW1_5619_klein
 • pensioen 2

Het Nederlandse pensioenstelsel; ‘Sterk, maar toch kwetsbaar.’

Geen verrassing voor de gemiddelde Nederlander, lijkt ons zo. Belangrijker is dat het nu in het nieuwe regeerakkoord staat opgenomen. Het stelsel zou kwetsbaar zijn omdat er sprake is van spanningen, verwachtingen niet altijd worden waargemaakt en het stelsel niet meer aansluit bij de veranderende arbeidsmarkt. Genoeg redenen om eindelijk eens écht te vernieuwen, lijkt het ! Graag praten we je bij over de nieuwe kabinetsplannen.

 

Begin 2018 moeten de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel al zichtbaar zijn.

Werkgevers en -nemers een duwtje in de rug geven is wat momenteel centraal staat. Zo zijn er in het nieuwe akkoord een aantal duidelijke afspraken opgenomen, waaronder het handhaven van de verplichtstelling. Daarnaast ziet het kabinet de doorsneesystematiek liever geschrapt in het nieuwe stelsel.

Andere onderwerpen wakkeren weer nieuwsgierigheid aan, zoals de juiste dekking voor het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. Er is bijvoorbeeld voor het nabestaandepensioen al een akkoord om de diensttijd bij een eerdere werkgever mee te tellen.  Echter, voor het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn nog genoeg verbeteringen mogelijk.  

 

Beter laat dan nooit !? 

Met langer doorwerken alleen komen we er dus niet. Blijven korten op pensioen is geen optie. Premies kunnen niet onbeperkt blijven stijgen. De echte vraag is volgens ons dan ook: Wat blijft er werkelijk straks over van ons pensioenstelsel ? We weten dit al jaren. De ambtelijke molens draaien langzaam. We zijn zo weer 10 jaar verder. Verloren, kostbare tijd, die veel mensen niet kunnen missen.

Met deze maatregelen zet de overheid hopelijk een eerste échte grote stap in de richting van de verdere individualisering van pensioenen. Mensen worden volledig zelf verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen pensioen, voor hun eigen toekomst, voor hun eigen inkomen en vermogensopbouw. 

Rendement – dus beleggen - is daarbij dan waarschijnlijk de sleutel naar succes.  Dat vraagt om aandacht, focus en eigen initiatief !  Of laat u het allemaal over aan onze overheid ?

Wilt u uw pensioen ook eens wat extra aandacht geven? Bent u op zoek naar een integrale aanpak ? Wij helpen u graag! U kunt contact met ons opnemen via 0168-331010 of info@aaz-adviesgroep.nl, een afspraak is zo gemaakt!

  

De belangrijkste plannen voor het pensioenstelsel, kort voor u op een rijtje gezet. 

 • Er komt onderzoek naar de mogelijkheid van een persoonlijk pensioenvermogen met behoud van een collectieve risicodeling;

 • De doorsneesystematiek wordt afgeschaft

 • Er komt een verplichte leeftijdsonafhankelijke premie.

 • Het nieuwe kabinet wil kaders opstellen om maatwerk van sociale partners en pensioenuitvoerders tijdens de overgang naar het nieuwe stelsel mogelijk te maken.

 • Fiscale kaders worden tijdelijk verruimd om de overstap naar het nieuwe stelsel mogelijk te maken.

 • De sociale partners krijgen een beperkte implementatieperiode.

 • De verplichtstelling, collectieve uitvoering, risicodeling en fiscale ondersteuning blijven gehandhaafd.

 • Er komt een collectieve buffer om het stelsel te beschermen tegen veranderingen in de levensverwachting en schokken op de financiële markten.

 • Deelnemers krijgen keuzevrijheid. 

 • Zelfstandigen kunnen vrijwillig aansluiten.

 • Het stelsel bevat een adequate dekking voor nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit om de arbeidsmobiliteit niet te belemmeren.

 • Het arbeidsvoorwaardelijk opbouwen van pensioen blijft een verantwoordelijkheid van de sociale partners.

 

 

Het Nederlandse pensioenstelsel; ‘Sterk, maar toch kwetsbaar.’

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief