• Onafhankelijke financiële coach | AAZ Adviesgroep
  • Pensioen | AAZ Adviesgroep
  • SW1_5619_klein
  • pensioen 2

NXT GEN - de nieuwe generatie komt eraan!

Ouderen blijven langer vitaal en de generatiekloof is tegenwoordig kleiner dan vroeger, maar toch: verschillende generaties staan ook nu nog anders in het leven. Ze kijken anders naar bijvoorbeeld zaken als leeftijd, digitalisering, opvoeding, levenservaring en de stijgende aandacht voor klimaat en duurzaamheid.

Nieuwe vs. oude beleggers

Reden voor Ipsos om in opdracht van Van Lanschot onderzoek te doen naar de generatieverschillen in de wereld van vermogen. 500 respondenten uit twee vermogende generaties – met bijvoorbeeld een inkomen boven de € 150.000 of een vrij belegbaar vermogen boven de € 250.000 – namen hieraan deel. 45% van hen was jonger dan 45 jaar; 55% was ouder.

In het onderzoek werden de respondenten bevraagd over vijf categorieën: Vertrouwen, Opbouw & behoud van vermogen, Gezondheid, Visie op goed doen en Visie op overdragen. De uitkomsten waren soms opvallend. Een greep uit de bevindingen:

  • Beide generaties voelen zich individueel verantwoordelijk voor hun eigen toekomst. Hun vertrouwen in politici, banken en instituten is namelijk niet hoog.
  • Een gebrek aan financiële zorgen wordt vooral door de traditionele vermogenden als voordeel van het hebben van vermogen gezien. De nieuwe generatie vermogenden ziet vooral het openen van deuren en de mogelijkheid meer tijd vrij te maken voor het gezin als voordeel van het hebben van vermogen.
  • Ruim 57% van de respondenten vindt dat geld daadwerkelijk gelukkig maakt. Wel ervaart de nieuwe generatie vermogenden opvallend meer stress dan de traditionele generatie. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat een groot deel van de traditionele generatie niet meer (dagelijks) op de werkvloer te vinden is.
  • 80% van de vermogenden steunt goede doelen door het schenken van geld of door het doen van vrijwilligerswerk. Ondanks het besef dat klimaatverandering een ‘hot topic’ is, schenkt slechts 1/5 van de ondervraagden aan goede doelen die met duurzaamheid te maken hebben. De nieuwe generatie doneert vaker aan deze categorie goede doelen dan de traditionele generatie.
  • De overdracht van vermogen na overlijden wordt voornamelijk besproken met familie en met een financieel adviseur. Voor vermogenden met kinderen zijn de partner en kinderen de voornaamste ontvangers van de erfenis. Wie geen kinderen heeft, overweegt vaak om het vermogen na overlijden te schenken aan een goed doel.

Bron: https://www.vanlanschot.nl/-/media/kennis-inspiratie/cornelis magazine/2020/editie 1 - vermogend nederland/onderzoek_ipsos_van lanschot_vermogend-nederland

Vermogensplanning heeft de toekomst

We zien dus duidelijke verschillen in de kijk op het leven van verschillende leeftijdsgroepen. Waar de oudere generatie ‘vroeg’ met pensioen kon, zal de jongere generatie zelf aan de slag moeten voor later. Met sparen alleen komen zij er niet meer. Dat geldt trouwens niet alleen voor vermogenden, maar voor ons allemaal. Het nieuwe pensioenakkoord is hiervan een mooi voorbeeld: zekerheden bestaan niet langer meer. De rekenrente wordt losgelaten. Werknemers moeten vanaf nu daadwerkelijk (zelf) gaan beleggen en worden afgerekend op hun resultaten. Het is de hoogste tijd dat deze ‘next generation’ zelf de touwtjes in handen neemt.

Beleggingsportefeuilles voor elke generatie

Een goede manier om dat te doen, is door te investeren in een mondiaal gespreide beleggingsportefeuille. AAZ Adviesgroep biedt als vermogensplanner sinds 2013 dit soort beleggingsportefeuilles aan. Ook bij AAZ zien we – net zoals de onderzoekers van Ipsos – dat jongere beleggers een andere levensstijl en andere wensen hebben dan hun ouders. De jeugd heeft de toekomst, maar moet het vooral ook helemaal zelf gaan doen in de toekomst! 

Daarom bieden wij sinds kort met het nieuwe AAZ-label NXT GEN ook de jonge, startende belegger de mogelijkheid om succesvol te kunnen bouwen aan een gezonde financiële toekomst. Een concept waarin we niet alleen sturen op risico en rendement, maar ook persoonlijke en fiscale ondersteuning bieden op de momenten dat dit nodig is, zonder dat de kosten hiervan de pan uit rijzen.

Neem contact op

Tot welke generatie u ook behoort: het is belangrijk om goed na te denken over uw vermogensplanning. AAZ Adviesgroep helpt u daar graag bij. Benieuwd naar onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

NXT GEN - de nieuwe generatie komt eraan!

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief