• AAZ-schakels
  • AAZ-vergrootglas
  • AAZ-Visie

Omgaan met angst en onzekerheid

Mensen worden in hun handelen vrijwel altijd gedreven vanuit twee grote, vaak allesbepalende, emoties. De eerste is de makkelijke, namelijk ambitie. Altijd positief en toekomstgericht, zoeken naar verbetering, het beter willen doen dan de ander. Vaak ook de motivatie om in beleggingen te stappen, op zoek naar rendement. De tweede is angst. In alle opzichten moelijker te hanteren. Zeker als de aandelenmarkten flink in beweging zijn. Onzekerheid is dan een gevaarlijke voedingsbodem en leidt vaak tot vluchtgedrag. Meestal met grote nadelige financiële gevolgen.

Onvoorspelbare markt

Aangezien de financiële markten proberen vooruit te kijken en de toekomst absoluut onvoorspelbaar blijft, is onzekerheid een gegeven van alledag en worden beleggers voortdurend met die onzekerheid geconfronteerd. Het sentiment lijkt bepalend. Dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet in volatiele perioden waarin de waarde van beleggingen elke dag sterk schommelt.

Ratio is leidend

Als Financial Life Planners hanteren we binnen AAZ een beleggingsstrategie gebaseerd op academische grondslagen. Alles is erop gericht om de kans op een positieve beleggingservaring voor onze klanten op lange termijn zo groot mogelijk te maken. Belangrijk daarbij is de vraag: Hoe kunnen wij onze beleggers met die permanente onzekerheid leren omgaan? Relativeringsvermogen is daarbij belangrijk. We zetten een paar argumenten voor u op een rijtje:

Onzekerheid is ingecalculeerd

Het is belangrijk om te onthouden dat de markt zéér goed is in het verwerken van informatie. Miljoenen marktdeelnemers uit de hele wereld beoordelen namelijk voortdurend alle informatie die zij krijgen en de verwachte impact ervan op de toekomstige cashflows. De beslissingen die zij op basis van die beoordelingen nemen, doen de prijzen van beleggingen schommelen. Daarom is het redelijk om er van uit te gaan dat de huidige onzekerheid in de marktprijzen verwerkt zit.

Wijsheid achteraf

Het zou voor beleggers een geruststelling moeten zijn dat breed gespreide portefeuilles zich al van heel wat onzekere perioden en crisissen hebben hersteld. Zo verloor de aandelenmarkt in 2008 bijna de helft van zijn waarde. De onzekerheid was toen zo groot, dat zelfs twijfels rezen over de levensvatbaarheid van de internationale geldmarkt in haar huidige vorm. Elke politieke of economische crisis brengt andere uitdagingen met zich mee en raakt de markten op verschillende manieren, maar het verleden kan beleggers helpen om een en ander te relativeren.

Leer van het verleden

Soms is de verleiding om op gebeurtenissen te reageren erg groot, maar dat is niet altijd ideaal. Op het hoogtepunt van de financiële crisis besloten sommigen bijvoorbeeld om al hun aandelen te verkopen. Wie de storm gewoon uitzat en aan zijn beleggingsaanpak vasthield, heeft de crisis echter al lang verteerd dankzij het daaropvolgende forse herstel van de markten.

___________________________________________________________________________________

Er zijn in het verleden wel vaker periodes van substantiële volatiliteit geweest. De grafiek toont het gesimuleerde rendement van een gewogen beleggingsstrategie na een aantal crises, waaronder het faillissement van Lehman Brothers in september 2008, dat plaatsvond toen de financiële crisis in volle gang was. Bij elke gebeurtenis staat de maand en het jaar waarin deze voorkwam of zijn hoogtepunt bereikte.

 

Accepteer onzekerheid

Zoals we weten, is het zeer lastig om juiste voorspellingen te doen over toekomstige gebeurtenissen of te bepalen hoe de markt op toekomstige gebeurtenissen zal reageren. Het goede nieuws is dat het succes van een belegger niet afhangt van het maken van juiste voorspellingen. Beleggers moeten beseffen dat marktvolatiliteit bij beleggen hoort en dat ze, om te kunnen profiteren van hogere potentiële rendementen, bereid moeten zijn om meer onzekerheid te accepteren. Een succesvolle belegger hoeft de toekomst niet te kunnen voorspellen.

Doordachte beleggingsaanpak

Een wereldwijd gespreide en gewogen beleggingsstrategie op lange termijn kan alleen succesvol zijn als de belegger vasthoudt aan zijn beleggingsfilosofie, zelfs in moeilijke tijden. Een goed doordachte, transparante beleggingsaanpak kan ertoe bijdragen dat mensen beter voorbereid zijn op onzekerheid en beter in staat zijn om vast te houden aan hun beleggingsplan om uiteindelijk te profiteren van de rendementen lange termijn op de kapitaalmarkt. Een financieel adviseur kan hierbij een cruciale rol spelen en beleggers in dergelijke crisissituaties van advies voorzien.

Meer weten?

Een beleggingsstrategie gericht op de lange termijn past precies bij onze filosofie als Financial Life Planners. Wordt u bij het nemen van financiële beslissingen ook geleid door emoties als angst en ambitie? En kunt u wel een frisse blik gebruiken om uw hoofd koel te houden? Neem dan eens contact met ons en maak een afspraak voor een kennismaking.

Omgaan met angst en onzekerheid

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief