• samuel-zeller-4138-unsplash
  • SW1_5505_klein
  • rawpixel-574844-unsplash
  • SW1_5558_klein
  • roman-kraft-669711-unsplash

OR meer invloed bij wijziging pensioenregeling!

Wel of niet akkoord

Werknemers krijgen via hun ondernemingsraad meer invloed op hun pensioenregeling.  De OR krijgt namelijk het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling.  Staatssecretaris Klijnsma stuurde met de Kerst een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer.

‘’Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het is daarom logisch dat de OR van een ondernemingspensioenfonds ook instemmingsrecht heeft over de wijzigingen daarin.”, aldus Klijnsma.

Een eerder SER advies vormt de leidraad voor de aanpassingen van de huidige wetgeving.

Nu heeft de OR bij een ondernemingspensioenfonds alleen instemmingsrecht wanneer de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen of in te trekken, maar niet als de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen.

Als er al afspraken zijn gemaakt in een cao over de pensioenen, dan heeft de OR geen instemmingsrecht.

Instemmingsrecht Met dit wetsvoorstel is duidelijk gemaakt dat het instemmingsrecht van de OR zich richt op de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. De OR heeft geen instemmingsrecht ten aanzien van de keuze van de pensioenuitvoerder, omdat de werkgever daarvoor verantwoordelijk is.

Daarop bestaat één uitzondering. De OR heeft wel instemmingsrecht als het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft. Het overbrengen van een pensioenregeling naar een buitenlandse pensioenuitvoerder kan namelijk ook gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Bron Financieel Dagblad/Januari 2016

OR meer invloed bij wijziging pensioenregeling!

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief