• Onafhankelijke financiële coach | AAZ Adviesgroep
  • Pensioen | AAZ Adviesgroep
  • SW1_5619_klein
  • pensioen 2

Pensioen, de Wet verbeterde Premieregeling

Wat betekent de Wet verbeterde Premieregeling voor u? Mede door de lage marktrente op dit moment is het moeilijk voor deelnemers met een premieovereenkomst om tot een optimaal pensioenresultaat te komen. Om deze reden is de Wet verbeterde Premieregeling in het leven geroepen en sinds 1 september 2016 van kracht.

De Wet verbeterde Premieregeling houdt kort gezegd in dat deelnemers ook na het pensioen gebruik mogen maken van risicovollere beleggingen met een hoger rendement. Ook biedt de wet de mogelijkheid om vervolgens uit deze beleggingen de pensioenuitkering op te nemen. Echter kopen zij dan geen pensioenuitkering in euro’s, maar de tegenwaarde van de opgenomen beleggingseenheid uitgaande van een bepaald rendement. Het werkelijke rendement op de beleggingsportefeuille word na het pensioen bepaald of de eenheden meer of minder waard worden.

Wanneer een deelnemer kiest voor doorbeleggen na de pensioendatum, hoeft de portefeuille niet geleidelijk te worden omgezet in categorieën met een laag risico (en dus een laag rendement) Het gevolg hiervan is dat de onzekerheid groter wordt. Tegen alle verwachting in is het wel degelijk mogelijk om een hoger rendement te halen bij aankoop van het pensioen. Dit heeft een hogere uitkering als gevolg. Echter kan het werkelijke rendement ook dalen, in dat geval wordt de uitkering ook lager.

Doordat er wel een pensioen wordt aangekocht (in eenheden), wordt het langlevenrisico (het risico dat een pensioenfonds/verzekeraar loopt wanneer een persoon langer leeft dan verwacht) afgedekt en loopt u daar geen risico op. De uitkering loopt door tot het overlijden van de pensioengerechtigde. Er is hierbij dus geen sprake van een uitkering die standaard stopt na bijvoorbeeld 20 jaar, zoals het geval is bij banksparen.

Heeft u een DC (ofwel beschikbare premie)regeling en wilt u weten wat deze maatregel voor u betekent en hoe u hiermee om moet gaan? Neem dan contact op met ons kantoor via telefoonnummer 0168-331010 of email: info@aaz-adviesgroep.nl

Een afspraak is zo gemaakt!

Pensioen, de Wet verbeterde Premieregeling

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief