• Onafhankelijke financiële coach | AAZ Adviesgroep
  • Pensioen | AAZ Adviesgroep
  • SW1_5619_klein
  • pensioen 2

Prinsjesdag 2017 : Leuker kunnen ze het niet maken, makkelijker in ieder geval ook niet!

De derde dinsdag in september, de dag dat de Rijksoverheid de nieuwe wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer presenteert. Dit jaar verliep dat iets anders dan dat we gewend zijn, maar ondanks de perikelen zijn ze er toch in geslaagd om iets op papier te krijgen. Hoe is de economie eraan toe in 2018? En hoe staat het met de voorspellingen wat betreft de koopkracht? Wordt het eigen risico nu wel of niet verhoogd? Dat laatste krijgt in ieder geval een staartje, zo lijkt het nu.

Onderstaand worden de belangrijkste ins en outs voor u op een rijtje gezet.  

Inkomstenbelasting en heffingskortingen

Wijziging tarief inkomstenbelasting in box 1

Het tarief van de eerste schijf blijft hangen op 36,55%, waar het tarief van de tweede en derde schijf stijgt naar 40,85% (voorheen 40,8%). Bij een belastbaar inkomen vanaf € 68507,- in schijf vier vindt een lichte daling plaats. Deze daalt van 52% naar 51,95%.

Beperking van de hypotheekrenteaftrek in de hoogste schijf

Het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek komt in de hoogste schijf neer op 49,5%, 0,5% lager dan voorheen.

Wijzigingen arbeidskorting

De maximale arbeidskorting stijgt van € 3.233 (2017) naar € 3.249 (2018). Het afbouwpercentage daalt naar 4,68%. Inkomens boven de € 121.972 komen dan niet meer in aanmerking voor arbeidskorting.

Verhogen algemene heffingskorting

Waar de algemene heffingskorting voorheen neerkwam op € 2.254, komt deze in 2018 neer op € 2.265. Wanneer de AOW-leeftijd wordt bereikt, zal de maximale algemene heffingskorting van € 1.151 (2017) stijgen naar € 1.157 (2018)

Verhogen ouderenkorting

Bij een verzamelinkomen tot € 36.057 zal de maximale ouderenkorting stijgen van € 1.292 naar€ 1.418.

Alleenstaande ouderenkorting

De alleenstaande ouderenkorting wordt met €15 euro verlaagd naar €423.

 

Wijzigingen sociale zekerheid

Basiszorgverzekering

In eerste instantie zou het eigen risico in 2018 verhoogd worden van € 385 naar € 400. Uiteindelijk blijkt dit gelukkig niet het geval te zijn en blijft het risico op € 385 staan.

De Tweede Kamer moet nu een spoedprocedure in gang zetten om dit voor 1 oktober a.s. te realiseren. Bij wet is het namelijk geregeld dat het eigen risico mee moet stijgen met de zorgkosten. De hoogte van het eigen risico is van invloed op de zorgpremies die de verzekeraars uiterlijk voor 12 november bekend moeten maken. De kans is daarom aanwezig dat de premie verder zal stijgen, aangezien de stijgende zorgkosten niet verhaald kunnen worden via het eigen risico.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag als inkomensaanvulling stijgt met € 131 voor eenpersoonshuishoudens in 2018 naar maximaal €1.197. Voor meerpersoonshoudens is de stijging €194 tot maximaal €2.237.

 

Overige fiscale maatregelen 2018

Tijdklemmen kapitaalverzekering

De tijdsklemmen die voorheen golden om een vrijstelling te krijgen voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) zijn met ingang van april 2017 vervallen. Deze wijziging wordt per 1 januari 2018 in de wet op de inkomstenbelasting vastgelegd.

Afschaffen inkeerregeling

Belastingplichtigen die in de afgelopen jaren niet hun (volledige) buitenlandse vermogen hebben aangegeven, konden gebruikmaken van de inkeerregeling. Door een vrijwillige verbetering van de belastingaangiftes kregen deze belastingplichtigen over de meest recente jaren geen of een lagere boete. Deze inkeerregeling wordt vanaf 2018 afgeschaft.

Erf- en schenkbelasting: huwelijksvermogensgemeenschap

Partners kunnen door het aangaan of wijzigen van de huwelijkse voorwaarden een ander aandeel dan een gelijk aandeel in de huwelijksgemeenschap afspreken, of kiezen voor een andere huwelijksgemeenschap.

Het kabinet vindt het wenselijk om duidelijker in de wetgeving vast te leggen in welke gevallen het aangaan of wijzigingen van huwelijkse voorwaarden leidt tot verschuldigd zijn van schenk- of (na overlijden) tot erfbelasting. Het voorstel houdt in dat voor echtgenoten die vanaf 2018 trouwen in een beperkte huwelijksgemeenschap met gelijke delen of kiezen voor een algehele huwelijksgemeenschap met gelijke aandelen geen sprake is van schenkbelasting (tenzij sprake is van een nephuwelijk).

 

Kortom..

Weer genoeg veranderingen die de nodige invloeden hebben op u en uw financiële gezondheid. Heeft u een steuntje in de rug nodig of wilt u uw financiële situatie gewoon eens vanuit een ander perspectief bekijken, neem dan contact met ons op via 0168-331010 of info@aaz-adviesgroep.nl

Mocht u de Miljoenennota willen inzien, deze treft u hier.

 

 

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief