• Onafhankelijke financiële coach | AAZ Adviesgroep
  • Pensioen | AAZ Adviesgroep
  • SW1_5619_klein
  • pensioen 2

Wat doet u aan het woekerpensioen?

Wat doet u aan het woekerpensioen van uw medewerkers? Steeds meer bedrijven komen er achter dat ze te veel kosten betalen binnen het (semi-)collectieve pensioencontract voor hun werknemers.

Rendementen blijven sterk achter met alle consequenties van dien. Deze problematiek speelt mogelijk bij ongeveer 15% van alle ondernemers en raakt ongeveer 700.000 werknemers.

Het gaat hierbij om pensioenvoorzieningen volgens de beschikbare premieregeling. In plaats van een pensioentoezegging op basis van het salaris (middelloon) wordt een vastgestelde premie gestort in een pensioenpolis bij een verzekeringsmaatschappij. Doorgaans gebaseerd op beleggingen, veelal zonder ingebouwde garantie.

Een veel te groot deel van de premies gaat op aan kosten, waardoor de uiteindelijke opbrengst sterk tegenvalt, zeker bij tegenvallende rendementen.

Een lastig punt hierbij is dat de keuze voor een dergelijke regeling en de uitvoerende verzekeraar gemaakt wordt door de werkgever, veelal in samenwerking met zijn accountant en/of tussenpersoon. Een vaak onvermijdelijke keuze omdat het alternatief t.w. een middelloonregeling veel te kostbaar is.

Wat ook zeker meespeelt is dat pensioenen ervaren worden als heel ingewikkeld. Niet alleen door de werknemer. Ook de werkgever is niet altijd even goed ingevoerd in de pensioenmaterie.

Welke risico's loopt u als werkgever en hoe te handelen?

Het kan zijn dat bij uw werknemers hogere pensioenverwachtingen zijn gewekt. Als het pensioen tegenvalt dan kan een werknemer de werkgever hierop aanspreken. Of die claim kans van slagen heeft hangt mede af van de wijze waarop over de pensioenregeling is gecommuniceerd. Meestal is werknemers de regeling in het verleden voldoende duidelijk gemaakt. Hierop kunnen werknemers de werkgever nu aanspreken.

Het is belangrijk om dit zorgvuldig te onderzoeken. Het gaat immers al snel om grote bedragen.

Wij adviseren u in ieder geval contact op te nemen met uw verzekeraar om te heronderhandelen over de kostenstructuur en /of aanpassing van het product. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de oude regeling te beëindigen en over te gaan naar een andere verzekeraar. Uw verzekeraar heeft de verplichting om te voldoen aan wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld duidelijke inzage geven welk deel van de pensioenpremie niet in de pensioenen geïnvesteerd wordt. Indien dit niet gebeurd is, dan kunt u van de verzekeraar eisen dat deze dit alsnog gaat doen.

Recent heeft het Verbond van Verzekeraars een compensatieregeling vastgesteld voor mensen met een woekerpensioen en is er inmiddels een grens gesteld aan wat er jaarlijks aan kosten mag worden ingehouden. Toch kan dit nog steeds oplopen tot maximaal zo'n 25% van de premies.

De roep om de 'ouderwetse' pensioenregelingen met gegarandeerde uitkeringen neemt inmiddels weer toe. Wat hierbij vrijwel altijd vergeten wordt, is dat garanties ook geld kosten. Iemand die 40 jaar deelneemt aan een gegarandeerde pensioenregeling heeft op zijn pensioendatum circa 15% van zijn pensioen betaald voor de zekerheid van een gegarandeerde uitkering.

Kortom, voor niets gaat de zon op. Dat geldt ook voor de zekerheid van pensioenen!

Wat doet u aan het woekerpensioen?

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief