• AAZ-samenwerking
  • AAZ-geschiedenis
  • AAZ-vergrootglas

“Wij zijn dé vertrouwenspersoon van onze klanten”

Mensen helpen bij het maken van de juiste keuzes om de doelen in hun leven te bereiken: dat is de basis van Financial Life Planning en waar AAZ Adviesgroep voor staat, vertellen Mirjam en René Groenendijk.

“Sinds de start van het bedrijf is er veel veranderd,” vertelt René. “Mirjam begon destijds het bedrijf. Zij voerde de portefeuille van haar vader, die een middelgroot accountantskantoor had met veel ondernemers als klant. Ik kwam er in 1992 bij. Die ondernemers waren onze basis en hebben mede ons bedrijf gevormd. Van huis uit zijn we gewend oplossingen te vinden voor moeilijke ondernemings-, fiscale- of verzekeringsvraagstukken en hierover intensief te klanken en adviseren. Opvallend is dat ook veel van onze particuliere klanten zeer ondernemend zijn ingesteld; zij willen er echt iets van maken.

Coach en partner

Vanaf 2006 zette AAZ adviesgroep de eerste stappen in een nieuwe richting. Niet alleen vanwege de veranderende wet- en regelgeving voor financiële dienstverleners, maar ook omdat de markt steeds vaker vroeg om een bredere en persoonlijke begeleiding. We zijn een andere invulling gaan geven aan onze dienstverlening. Veel meer coach en partner geworden in het zoeken naar oplossingen voor de wensen die mensen in hun leven hebben, hen te helpen bij het stellen en daadwerkelijk realiseren van hun doelen. We, “bemoeien” ons écht met hun leven, het plannen ervan en we geven advies om hun dromen werkelijk waar te kunnen maken.”

Family office

“Die nieuwe invulling betekende ook dat we van een groot aantal klanten afscheid hebben genomen, zodat we voornamelijk met die klanten verder konden voor wie we heel veel kunnen betekenen”, vertelt Mirjam. “Klanten bij wie wij passen en die ook bij ons passen. Alleen op die manier heb je echt de tijd en kun je intensief met elkaar bezig zijn. En juist dat aspect past heel erg bij ons bedrijf en maakt dat wij dit vak zo geweldig leuk vinden. We begeleiden steeds meer van onze klanten als een family office tijdens alle levensfases; je maakt alles met ze mee.

Bij de verzekeraar waar ik 30 jaar geleden werkte, hadden de tussenpersonen de opdracht zoveel mogelijk polissen bij zo veel mogelijk klanten te sluiten. Wij zijn hier gelukkig nooit in meegegaan. Toen al waren we van mening dat er een andere instelling, een andere beleving moest zijn. Het is veel prettiger te werken met klanten voor wie je alles doet en veel kan betekenen.” René: “We vinden het belangrijk dat je - als je dan toch de kennis en kunde hebt - verder gaat dan enkel en alleen producten aanbieden. Mensen worden steeds meer op zichzelf teruggeworpen, dus hebben ze ook meer behoefte aan persoonlijke begeleiding. Dat is waar we mee bezig zijn; een echte kanteling van product naar mens.”

Dromen waarmaken

René vertelt dat inmiddels Financial Life Planning binnen de dienstverlening in alles leidend is. “Je wilt de mensen goed leren kennen en weten wat hen écht beweegt. Vroeger liep de klant binnen voor een product: Voor schade, een appeltje voor de dorst, een hypotheek. ‘Wij geloven in de waarde van integraal financieel advies’ is onze slogan. We zoeken naar totaaloplossingen en synergie. Veel belangrijker is dus de vraag: Waar wil de klant naartoe in zijn leven? En wat zijn de gevolgen van de te nemen beslissingen voor hem of haar? Brengt ze dat straks uiteindelijk waar ze willen zijn? Uiteindelijk draait het er vaak natuurlijk wel om dat je voldoende financiële middelen nodig hebt om je dromen waar te kunnen maken. Geld en rendement zijn dan ook belangrijk.”

Uitdaging

“In de toekomst zullen mensen steeds meer op zich zelf worden teruggeworpen. De verzorgingsstaat is op zijn retour. We zien het om ons heen gebeuren. Voorbeelden te over. De mensen moeten het steeds meer zelf gaan regelen. Met een aanhoudend lage spaarrente, inflatie én een toenemende belastingdruk kunnen we rustig stellen dat er voor iedereen een uitdaging ligt. Zo krijgt vermogensopbouw & beleggingsadvies een steeds nadrukkelijkere rol binnen ons bedrijf. We voeren sinds eind 2012 onze eigen beleggingsportefeuilles. Inmiddels zijn we zes jaar verder en kunnen we laten zien dat onze beleggingsfilosofie en -aanpak succesvol is. Ons beleggingsbeleid is er op gericht om de rendementen die in de markt aanwezig zijn te behalen tegen een zo klein mogelijk risico. We zijn niet langer meer afhankelijk van de producten van verzekeraars of banken. Of je nu uiteindelijk wel of niet wil beleggen, blijft altijd een persoonlijke afweging. Duidelijk is wél dat financiële planning voor veel mensen een must is. Dat is waar wij in geloven en dat is dan ook waar we de toekomst mee ingaan”, aldus René.


Spiegel voorhouden

Mirjam en René zien dat mensen met de waan van de dag hun doelen vrijwel altijd uit het oog verliezen. “Wij helpen ze bij het maken van keuzes, die consequenties hebben voor later”, zegt Mirjam. “Een huis kopen bijvoorbeeld: Maar je wilde toch reizen? Of ervoor kunnen zorgen dat de kinderen kunnen studeren? Dan kan het dus gebeuren dat mensen uiteindelijk dat huis niet kopen of hun huis verkopen en goedkoper gaan wonen zodat ze financiële ruimte hebben voor hun andere wensen”. Volgens René is het een andere werkwijze, waarbij mensen een spiegel voorgehouden wordt om zo de juiste focus te krijgen, zodat ze bewuster aan hun toekomst kunnen werken.

Financiële routekaart

“Vroeger liepen onze klanten binnen voor een hypotheek, nu laten we ze de voors en tegens van die koop tegen elkaar afwegen.” René laat de Financiële Route Kaart zien: Een belangrijk onderdeel binnen het planningsproces. In een aparte sessie wordt op die manier achterhaald wat voor iemand écht belangrijk is, wat zijn of haar doelen zijn en wat er voor nodig is die te realiseren. “We laten onze klanten werkelijk nadenken over wat ze eigenlijk willen. Mensen denken niet: Ik wil een tweekapper met een schuin dak en een hypotheek van vier ton, maar ‘ik wil fijn wonen’. Wat de klant écht wil in het leven is vaak ook voor hem nog onduidelijk; mensen komen er vaak niet aan toe om daar goed bij stil te staan door werk, kinderen, verplichtingen, iedereen heeft het altijd druk”.

Vertrouwenspersoon voor de juiste focus

Mirjam: “Door periodiek om tafel te gaan en een gestructureerd plan van aanpak op te stellen, ontstaat inzicht, overzicht en focus. Pas daarna kunnen de juiste beslissingen op het juiste moment worden genomen. Dat is natuurlijk een continu proces, onderhevig aan allerlei veranderingen. Daar ligt ook de uitdaging.” René vult aan: “Voor een deel van onze klanten zijn wij nog steeds de oude vertrouwde tussenpersoon. Een functie die we ook gewoon blijven vervullen. Een deel van ons werk is nog steeds het adviseren over verzekeringen en afdekken van risico’s. Producten zijn nu eenmaal soms nodig. Maar we zijn er van overtuigd dat we met deze aanpak echt structureel het verschil kunnen maken en een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het leven van onze relaties. We zeggen weleens: “U krijgt ons erbij in uw leven”. Ons gaat het erom dat AAZ naast haar klanten staat als hun vertrouwenspersoon en hen bijstaat in het maken van de juiste (financiële) keuzes in hun leven. Met elkaar een mooie toekomst tegemoet!”

“Wij zijn dé vertrouwenspersoon van onze klanten”

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief