• Onafhankelijke financiële coach | AAZ Adviesgroep
 • Pensioen | AAZ Adviesgroep
 • SW1_5619_klein
 • pensioen 2

Wijzigingen in de Arbowet vanaf 1 juli 2017, wat verandert er voor u?

Op korte termijn vinden er een aantal veranderingen plaats binnen de Arbowet.

Aanleiding tot deze veranderingen is dat de overheid werkgever en werknemers meer wil betrekken bij het arbobeleid, de aandacht voor verzuimpreventie in bedrijven wil bevorderen en de samenwerking tussen reguliere zorg en bedrijfsgezondheidszorg wil verbeteren.

 

De gewijzigde Arbowet zorgt ervoor dat de bedrijfsarts hierbij een nadrukkelijkere en adviserende rol gaat spelen. Al met al komt het erop neer dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt.

 

Een contract met een arbodienst: Verplicht voor iedere werkgever !

Vóór 1 juli a.s. dient door elke werkgever in ieder geval een basiscontract met een arbodienst
te zijn afgesloten. Hierin zijn een aantal zaken geregeld, die voldoen aan de nieuwe wettelijke
eisen.

 

Een basiscontract met de arbodienst, wat zijn nu precies de vereisten per 01.07.2017?

In het basiscontract dienen de volgende minimale voorwaarden voor arbodienstverlening te zijn opgenomen:

 • Ook zonder ziekmelding heeft iedere werknemer zonder toestemming van de werkgever directe toegang tot de bedrijfsarts via een open spreekuur (preventief spreekuur).
 • Werkgever wordt hierover ook niet geïnformeerd.
 • De bedrijfsarts heeft een onafhankelijke rol, daar waar werkgever verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding van individuele werknemers.
 • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts (dit zal nog nader worden uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit).
 • De bedrijfsarts moet de ruimte hebben om iedere werkplek te bezoeken, waardoor hij preventief kan adviseren en een duidelijker beeld heeft van de situatie op de werkvloer.
 • Voor een betere betrokkenheid bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken, moeten bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid hebben om in overleg te gaan met de werknemersvertegenwoordiging.
 • Werknemers en werkgevers die niet tevreden zin over de behandeling moeten gebruik kunnen maken van een onafhankelijke klachtenregeling
 • De bedrijfsarts heeft een meldingsplicht voor beroepsziekten
 • De RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) komt veel prominenter op de agenda.

 

Het aanstellen van een preventiemedewerker

Mocht er nog geen preventiemedewerker zijn aangesteld binnen uw bedrijf, dan is het verstandig om dit alsnog te doen. Wanneer u minder dan 25 medewerkers in dienst heeft, mag u als directeur zelf optreden als preventiemedewerker. Zijn er meer dan 25 werknemers, dan dient de werknemers-vertegenwoordiging deze preventiemedewerker aan te stellen.

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn aandachtsgebieden binnen de onderneming, waarvoor een werkgever vaak onvoldoende aandacht heeft en zich onvoldoende realiseert wat eventueel de consequenties kunnen zijn. De continuïteit van het bedrijf kan in het geding komen. Bekijk als werkgever samen met arbodienst, bedrijfsarts en preventiemedewerker (voor zover u dit niet zelf bent) in hoeverre deze nog up-to-date is of dat hiervoor aanpassingen dienen te worden gedaan.

 

Wilt u hierover eens van gedachten wisselen, neem dan contact op via 0168-331010 of mail ons: info@aaz-adviesgroep.nl.

Wijzigingen in de Arbowet vanaf 1 juli 2017, wat verandert er voor u?

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief