• AAZ-schakels
  • AAZ-vergrootglas
  • AAZ-Visie

Zelf aan zet bij uw beleggingspolis!

Augustus 2018 lezen we in de vakpers: “Na boetedreiging voldoen alle verzekeraars aan activeringsplicht. Ook de laatste twee verzekeraars hebben aan hun verplichting voldaan om klanten met een beleggingsverzekering te activeren. Wel moest de AFM in februari nog een last onder dwangsom opleggen aan één van die twee verzekeraars: Reaal. Omdat Reaal alsnog aan de activeringsplicht heeft voldaan, hoeft het geen dwangsom te betalen.”

Goed nieuws, toch?

Zo lijkt het wel, op het eerste gezicht. De verzekeraars hebben eindelijk gedaan wat nodig is. Sommige weliswaar onder dwang, maar toch! Wie wat verder nadenkt en goed tussen de regels door leest, komt echter tot een andere conclusie. Want ‘het activeren van consumenten’ betekent vaak niet meer dan dat zij door hun verzekeraar zijn geholpen bij het inzicht krijgen in de financiële status van hun beleggingspolis. De waarheid is dat de meeste polishouders niets hebben gedaan met hun woekerpolis. Vrij vertaald staat er volgens ons eigenlijk: “Wij - de verzekeraars - zijn er klaar mee. Wij zijn ingedekt. We hebben u nu genoeg gewaarschuwd. Als het allemaal tegenvalt in de toekomst ligt het aan u. Niet aan ons. Succes ermee.”

Tegenvallende opbrengsten

Al jaren – lang voordat het woord hersteladvies was uitgevonden - proberen wij actief onze relaties aan tafel te krijgen, om te kijken naar een oplossing van het probleem. Of het nu gaat om lijfrentetechniek, kapitaalverzekeringen, verpande beleggingsrekeningen, studiepolissen e.d. Het draait altijd om een cocktail van hoge kosten, lage rendementen en doelen die niet gehaald worden (voor zover ze al bekend zijn of waren). Het hersteladviestraject is wat ons betreft een doekje voor het bloeden geweest. De verzekeraars hebben geen nieuwe producten in de markt gezet. Behalve bewustwording bij de consument creëren en een beetje de kosten uit de regeling halen was de boodschap toch altijd: ófwel u neemt met minder genoegen in de toekomst, ófwel u gaat meer geld inleggen, danwel de hypotheekschuld anders inlossen.

Niets doen is geen optie

We weten uit de dagelijkse praktijk dat de meeste mensen zich voor het blok gezet voelen. Investeren in een product dat niet werkt, bij een aanbieder die ze niet vertrouwen… Natuurlijk zijn er de diverse stichtingen, waar soms ook de belang van de consument niet helemaal de prioriteit lijkt te hebben. Maar feit is dat de meeste eigenaren van die 6 miljoen Nederlandse (woeker)polissen gewoon niets hebben gedaan. Het advies van destijds was meestal fiscaal gedreven en behalve het aflossen van een deel van de hypotheek had vrijwel niemand een vast doel. En ja, wat moet je dan?

Zelf actief aan de bak

Het antwoord op die vraag trachten we al sinds 2009 - zelfs nog twee weken vóór de crisis – samen met onze klanten te vinden. We proberen structureel met hen te blijven praten. Want dat deze producten slecht zijn en dat er vrijwel geen rendement is gemaakt, weten we nu zo langzamerhand wel. Veel belangrijker is dat we kijken naar wat onze klanten in de toekomst willen of nodig hebben, en daarnaar gaan handelen. Want zo maar doorgaan met iets dat niet werkt of zelfs stoppen, zonder alternatief, is volgens ons eigenlijk geen optie.

De oplossing

De meeste mensen weten nog steeds niet, dat ze de gelden uit de polissen en de rekeningen kunnen halen en onder bepaalde condities elders kunnen onderbrengen waar de kosten wél laag zijn en de rendementen wél worden behaald. Wilt u dat ook? Dan vraagt dat wel om een actieve benadering en een plan van aanpak waarbij u niet alleen moet kijken naar wat u vanaf nu met de gelden uit de polis wilt doen, maar ook naar uw toekomstige doelen. Wij helpen u graag met het uitzetten van uw koers voor de lange termijn. Neem contact met ons op en maak gerust een afspraak op ons kantoor!

Zelf aan zet bij uw beleggingspolis!

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief