• Onafhankelijke financiële coach | AAZ Adviesgroep
  • Pensioen | AAZ Adviesgroep
  • SW1_5619_klein
  • pensioen 2

Flexibilisering van de AOW, het komt eraan!

Het kabinet ziet er geen gat in, maar wij zijn overtuigd.. het komt eraan!

De Algemene Ouderdomswet is een basispensioen waar iedere Nederlandse burger recht op heeft wanneer hij in Nederland gewoond of gewerkt heeft. Dit basispensioen ontvangt u vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd tot aan uw overlijden.

Doordat mensen langer leven dan vroeger neemt het aantal AOW’ers toe, maar daalt het aantal wat daaraan meebetaald. Hierdoor stijgen de kosten voor de Rijksoverheid en gaat dan ook maatregelen nemen. Één daarvan is het verhogen van de AOW- leeftijd. Deze gaat versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 tot zelfs 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 zal de AOW-leeftijd stijgen naarmate de levensverwachting van de bevolking. 

Van recente datum is om de AOW te flexibiliseren. Tegelijk verschijnt het volgende persbericht via het ANP waarin Klijnsma aangeeft niets te voelen voor een flexibele AOW, waarbij mensen hun AOW eerder of later kunnen opnemen.

Zo’n systeem is duurder dan het huidige systeem en ingewikkelder in de uitvoering. Volgens Klijnsma zal een deel van de bevolking door de flexibilisering eerder stoppen met werken en dat is ongunstig voor de overheidsfinanciën. Daarnaast wijst de Staatssecretaris erop dat eerder stoppen met werken niet voor iedereen weggelegd is. Alleen diegene die genoeg financiële middelen hebben kunnen zich dat permitteren. ‘Het kan immers niet de bedoeling zijn dat eerder met AOW gaan zorgt voor een hoger beroep op de bijstand’, aldus Klijnsma.

Ze wijst er op dat mensen die dat willen ook nu al langer kunnen doorwerken en hun AOW kunnen opsparen. ‘Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om het doorwerken na de pensioenleeftijd makkelijker te maken. Enkele jaren terug is al besloten om de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen. Het kabinet is van plan om dit nog sneller door te voeren dan wat eerder de bedoeling was. Voor mensen bij wie hierdoor een AOW-gat ontstaat is er een compensatieregeling.’

 

Kritiek is niet van de lucht

De vakbeweging stuurt al jaren aan op een flexibilisering van de AOW. Deze nu niet doorvoeren omdat het een duurder systeem tot gevolg heeft mag niet van betekenis zijn. Zeker mensen met een zwaar beroep moeten zelf kunnen beslissen wanneer ze willen stoppen met werken. Mensen willen maatwerk. 

 

Begrijpt u het nog?

Zo op het oog twee tegenstrijdige berichten in de media. Een overheid die eigenlijk niet wil, maar toch een wetsvoorstel heeft gedaan om het voor elkaar te krijgen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om op termijn de AOW in stand te houden en de mensen in staat te stellen om toch eerder te kunnen stoppen met werken. Een zelfde trend zien we al enige tijd in pensioenland. Individualisering en flexibilisering is de trend. 

Regeren is vooruitzien, maar meer nog is vooruitzien regeren. Dus, wilt u eens een keer uw (financiële) toekomst vanuit dit perspectief tegen het licht houden, neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0168-331010 of via e-mailadres: info@aaz-adviesgroep.nl 

 

 

 

Flexibilisering van de AOW, het komt eraan!

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief