• Onafhankelijke financiële coach | AAZ Adviesgroep
  • Pensioen | AAZ Adviesgroep
  • SW1_5619_klein
  • pensioen 2

Hoezo ‘succesvol’ pensioenakkoord? Het blijft pappen en nathouden.

“Genoeg geld voor later” is voor iedere Nederlander toch wel iets wat altijd in het achterhoofd speelt. Niet voor niets, dat dit onderwerp zoveel aandacht krijgt. Ook van ons. Afgelopen week is er dan eindelijk een principeakkoord gesloten over het pensioenstelsel. Alle stakeholders waren zéér tevreden van de onderhandelingstafel gekomen. Met boter op het hoofd. Maar wat betekent het precies voor de pensioenen van Nederlanders?

U kunt natuurlijk het hele pensioenakkoord lezen, maar wij zetten even de belangrijkste zaken op een rij.

AOW stijgt langzamer

De AOW-leeftijd blijft tot 2023 vaststaan op 66 jaar en 4 maanden. De bedoeling is dat het daarna weer gaat stijgen, tot uiteindelijk 67 jaar in 2024. Na die datum stijgt de pensioenleeftijd minder hard. De stijging is gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Nu is het nog zo dat de pensioenleeftijd een jaar stijgt per jaar dat de levensverwachting stijgt. Dat verandert naar 8 maanden per jaar stijging. Maar zijn we daar écht iets mee opgeschoten? Stijgen blijft stijgen, toch?

Zware beroepers kunnen eerder stoppen… maar wel gewoon zelf betalen

Even afgezien nog van wat onder ‘zware beroepen’ moet worden verstaan: in principe mogen deze mensen straks eerder stoppen met werken. Sommige wel drie jaar eerder.
Twee mogelijkheden worden genoemd:

  • De eerste is dat de toeslagen voor zware of onregelmatige arbeid belastingvrij kunnen worden gespaard. Dat zorgt dan natuurlijk wel voor minder nettoloon.
  • Naast geld, kunnen werknemers ook extra verlof sparen om eerder te stoppen met werken, volgens het plan. Eerst was dat 50 weken, dat is verhoogd naar 100 weken.

De maatregelen zijn overigens weer tijdelijk. Sociale partners hebben nu tot 2025 de tijd om definitieve plannen te maken.

 

Buffers naar beneden, risico omhoog. 

De kans dat er wordt gekort op pensioenen, wordt opgevangen door minder hoge buffers te eisen van pensioenfondsen. Nu gaat het meeste rendement van de fondsen nog naar die buffer, in plaats van naar de pensioenen. Daardoor kunnen de pensioenen makkelijker stijgen als het beter gaat, maar ook sneller dalen als het minder gaat. Met andere woorden: uw pensioen, uw risico!

Doorsneepremie verdwijnt

Jongeren en ouderen gaan vanaf nu dezelfde premie betalen. Nu wordt de inleg van jongeren nog lager gewaardeerd dan die van ouderen, waardoor de jongeren meer geld moeten betalen. Daarnaast gaan jongeren alleen premie afdragen voor de pensioenen van jongeren, zoals ouderen (40-plus) alleen gaan afdragen voor de pensioenen van hun leeftijdsgenoten.
Het solidariteitsprincipe en omslagstelsel zijn niet langer heilig. De zaag is er in gezet. Een verdere opschuiving naar individuele oplossingen.

ZZP’ers gaan sparen en krijgen pensioen

Er moet nog wel het een en ander worden uitgewerkt, maar voor deze groep is bepaald, dat het eenvoudiger wordt om te sparen voor hun pensioen. Geen verplichting en - ook hier geldt - wel zélf doen natuurlijk! Ook is er afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) komt. Het UWV wordt hier de uitvoerder van? Afgezien van premies en voorwaarden niet iets om echt naar uit te kijken.

Het lijkt een mooi sluitstuk van dit akkoord, maar wat iedereen vergeet is dat om pensioen op te bouwen je ook werkelijk geld moet overhouden en dus ook verdienen. Het gemiddelde inkomen van een ZZP’er ligt op 36.000 euro bruto. Modaal dus! Daar moet dan ook nog een AOV van worden betaald. Hoe gaan ze dat inrichten? Wie bepaalt straks de mate van arbeidsongeschiktheid, en voor hoe lang zijn de uitkeringen gegarandeerd?

Onze conclusie

Er is een breekbaar akkoord gesloten waar alle partijen goede sier mee willen maken naar hun achterban, op zoek naar hun eigen bestaansrecht. Voor heel veel Nederlanders zal er niets veranderen of zal het nog slechter worden. In plaats van de werkelijke problematiek aan te pakken en ingrijpend het stelsel te moderniseren (lees: individualisering en eigen zeggenschap) is gekozen voor de korte termijn.

De AOW stijgt door. Eerder stoppen betaal je zelf. Het risico komt meer bij de werknemers te leggen. Jongeren en ouderen loskoppelen van elkaar biedt onvoldoende perspectief. Voor de ZZP’ers is er eigenlijk met goed fatsoen geen goede generieke oplossing te verzinnen.

Er gaan straks generaties tussen wal en schip geraken. En houd vooral de 40+ers in de gaten: daar gaan de klappen het hardst aankomen.

 

Doe er zelf wat aan!

Niemand heeft écht de oplossing. En dat is volstrekt logisch. Het systeem is onbetaalbaar geworden. Maar laten we hier dan ook eerlijk over zijn en laat u niet langer voor de gek houden en uw toekomst bepalen door de overheid en de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Ga er zelf wat aan doen. We kunnen het niet genoeg benadrukken: WORD WAKKER!

Hoezo ‘succesvol’ pensioenakkoord? Het blijft pappen en nathouden.

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief