• Onafhankelijke financiële coach | AAZ Adviesgroep
  • Pensioen | AAZ Adviesgroep
  • SW1_5619_klein
  • pensioen 2

Ondernemer bescherm uw bedrijfsvermogen

Verkeersongevallen zijn dagelijks in het nieuws. Maar heeft u er wel eens bij stilgestaan wat de gevolgen voor u kunnen zijn indien het een van uw werknemers betreft?

Arena Arrest

Sinds het Arena arrest van de Hoge Raad in 2001 kunnen werknemers hun werkgever aansprakelijk stellen als zij betrokken raken bij een verkeersongeval tijdens de uit-oefening van hun werk met een motorrijtuig. Met een beetje pech moet u tonnen uitkeren wegens letselschade, inkomensschade en smartengeld. Wel of geen schuld van werknemer aan het ongeluk doet niet ter zake; de geleden schade komt voor uw rekening.

Uitbreiding werkgeversaansprakelijkheid

De Hoge Raad oordeelde recent dat werkgever niet alleen aansprakelijk en/of schadevergoedingsplichtig is voor schade die werknemer oploopt tijdens verkeersdeelname met een motorvoertuig, maar dat dit nu ook geldt voor deelname aan het verkeer in het algemeen als voetganger, fietser, passagiers van openbaar vervoer etc.

Als werkgever bent u dus aansprakelijk voor schade die uw werknemer oploopt in het verkeer, ondanks het feit dat u geen invloed op de situatie op de openbare weg kunt uitoefenen.

Verzekeringsplicht

De Hoge Raad concludeert op grond van art. 7:611 BW (goed werkgeverschap) dat werkgever maatregelen moet treffen om de financiële risico's voor zijn werknemer als gevolg van een ongeval zoveel mogelijk te beperken. Als werknemer worden alle personen aangemerkt met wie enige vorm van (betaalde) samenwerking bestaat, dus ook bijv. vrijwilligers en stagiaires.

Verzekeringen als de Ongevallen- en Schade Inzittenden bieden onvoldoende dekking; deze gelden alleen voor motorrijtuigen. Ook is hierbij vaak sprake van een object-gebonden dekking. Ook de dekking van de Bedrijfs-aansprakelijkheidspolis is onvoldoende. Deze biedt (in geval het werkgeverschap is meeverzekerd) alleen dekking voor aansprakelijkheid van werkgever op de werkvloer. Het besturen van motorrijtuigen wordt expliciet uitgesloten.

WEGAM

Verzekeraars hebben inmiddels verschillende producten ontwikkeld. De belangrijkste is de WEGAM-polis (werk-geversaansprakelijkheid bij gebruik van motorrijtuigen). Deze polis dekt in beginsel de aansprakelijkheid van werkgever voor zowel materiële als letselschade van werknemer als gevolg van een ongeval met een motorrijtuig bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Uitgesloten zijn meestal schades tijdens deelname aan wedstrijden en snelheidsproeven als ook schades die mede zijn veroorzaakt onder invloed van o.a. alcohol.

Gebleken is dat veel verzekeraars hun WEGAM-polis niethebben aangepast op de nieuwe gewijzigde situatie of werkgevers niet hebben gewezen op het feit dat uit-breiding van hun bestaande WEGAM-polis noodzakelijk én mogelijk is. Ook AVB-verzekeraars hebben tot op heden de dekking hierop niet aangepast.

Praktijk & Advies

In onze praktijk merken wij dat werkgevers onvoldoende aandacht hebben voor deze problematiek en/of onvoldoende zijn geïnformeerd door hun bestaande adviseur(s).

Loop geen onnodig risico. Temeer daar een goede verzekering eenvoudig én tegen een geringe premie is af te sluiten.

Wij raden u aan te controleren of u zich heeft verzekerd en zo ja, of de polis(sen) aansluit(en) op de gewijzigde situatie. Dit zal in verreweg de meeste gevallen niet het geval zijn. Wij adviseren u hiervoor in de plaats een uitgebreide WEGAM-polis af te sluiten of uw bestaande uit te breiden. Het is inmiddels zélfs mogelijk de DGA mee te verzekeren op de polis.

Tot Slot

Organiseert u binnenkort nog een bedrijfsuitje?

Let op! Bij een ongeval is uw aansprakelijkheid als werkgever niet verzekerd op de uitgebreide WEGAM-polis, ook uw AVB biedt hiervoor vaak geen dekking. Wij raden u altijd aan het zekere voor het onzekere te nemen en in voorkomend geval voor dit soort evenementen een aanvullende verzekering te sluiten.

Ondernemer bescherm uw bedrijfsvermogen

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief