• Onafhankelijke financiële coach | AAZ Adviesgroep
  • Pensioen | AAZ Adviesgroep
  • SW1_5619_klein
  • pensioen 2

Speerpunten van AAZ Support Desk

Alles online en op één plek beheersbaar? AAZ Support Desk is een internetapplicatie waarmee u snel, actueel en eenvoudig het complete pakket aan arbeidsvoorwaarden van u personeel kunt inzien en kunt beheren.

Ziekteverzuim

Ziekte van een medewerker gaat altijd hand in hand met kosten. Het gaat daarbij om meer dan het loon van een tijdelijke vervanger. Hoe beheerst u die verzuimkosten?

Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuim is een risico dat een ondernemer meestal niet zelf kan dragen. Een verzuimverzekering is hiervoor de oplossing. U weet precies hoeveel u betaalt en beheerst zo u uw kosten. Bovendien is het van groot belang dat verzuim in de hand gehouden en professioneel begeleid wordt. Niet alleen in het kader van de wet Verbetering Poortwachter, maar vooral om de kosten van het verzuim beheersbaar te houden. Maar waar doet u goed aan? Gaat u naar de Arbodienst? Neemt u een bedrijfsarts in de arm? AAZ adviesgroep heeft hierover een uitgesproken mening. Met AAZ Business Support hebben wij alles in huis om u op het gebied van ziekteverzuim te ondersteunen. Bij langdurige ziekte van een

Arbeidsongeschiktheid (de risico's van arbeidsongeschiktheid)

Nederland telt nu ruim een miljoen ondernemers, waarvan zo'n 750.000 zzp'ers. Ieder jaar groeit deze groep met zo'n 80.00 nieuwe zelfstandigen. Meer dan de helft heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Toch worden jaarlijks zo'n 50.000 ondernemers arbeidsongeschikt.

Stelt u zicht eens voor dat u plotseling niet meer in staat bent om te werken. Dan heeft dat grote gevolgen voor uw zakelijke en privé vermogen en mogelijk voor het voorbestaan van uw onderneming. Want voor u als ondernemer bestaat er, met uitzondering van de bijstand, geen vangnet voor arbeidsongeschiktheid. Als ondernemer moet u dus zelf zorgen voor een voorziening waarmee uw inkomen op peil blijft wanneer u onverwachts niet meer kunt werken.

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering bij u past, is afhankelijk van uw middelen en persoonlijke situatie. Laat u daarom goed adviseren.

WGA-Eigenrisicodragenverzekering

Volgens de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) hebben medewerkers die gedeeltelijk en niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn recht op een uitkering van het UWV. Als werkgever kunt u ervoor kiezen om het WGA-risico zelf te dragen. Voor een periode van 10 jaar neemt u dan de WGA-uitkeringen over van het UWV. Deze module neemt dit risico van u over.

WGA-verzekering

Met deze verzekering houden medewerkers tot het 65e levensjaar die in de WGA terechtkomen minimaal 70% van het laatstverdiende salaris. Gemaximeerd tot het SV-loon. Ook als zij er niet in slagen hun restverdiencapaciteit voldoende te benutten.

IVA-excedent

Een medewerker die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt, heeft recht op een uitkering van 75% van het oude loon. Dit loon is gemaximeerd tot het SV-loon.Deze module biedt oplossingen om het uitkeringspercentage te verhogen of om het inkomen boven het SV-loon te verzekeren.

WGA-excedent

Voor deze verzekering geldt hetzelfde als de voor IVA-excedentverzekering maar dan voor medewerkers die gedeeltelijk of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt raken. Deze verzekering verhoogt het uitkeringspercentage of het verzekerd jaarloon.

Naast deze verzekeringen hebben wij met AAZ Business Support alles in huis om u op het gebied van ziekteverzuim te ondersteunen.

 

Eigen risicodragerschap

WGA-risico, hoe zat het ook alweer

De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) is een onderdeel van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In de WGA komen werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt. Voor de WGA is besloten dat de werkgever financieel verantwoordelijk is voor de eerste tien jaar van een WGA-instromer. Deze financiële verantwoordelijkheid vertaalt zich in een variabele permie voor de WGA (premiedifferentiatie): hoe meer vervuiling (=uitkeringslasten) het bedrijf heeft ten opzicht van het landelijk gemiddelde, hoe hoger de premie.

WGA advisering vereenvoudigd door de overheid

In de advisering van de werkgever op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is het WGA-eigen risicodragerschap vaak een stiefkindje. De reden hiervoor is de op het oog ingewikkelde materie, waardoor het advies louter op premieaspecten wordt gebaseerd. Dankzij de nieuwe "UWV-tarieven" per 2011 wordt het premie vergelijken echter een stuk aantrekkelijker voor de werkgever.

HRM & Personeelszaken

Hoe kan ik mijn organisatie zo inrichten dat mijn werknemers optimaal functioneren? Hoe borg ik de kennis van mijn personeel? En hoe zorg ik voor een prettige en veilige werkomgeving? Voor deze, en nog veel meer vragen, kunt u terecht bij AAZ adviesgroep. Wij geven sturing en begeleiding aan de factor arbeid in uw organisatie en leiden uw personeelszaken in goede banen. Hierbij maken we gebruik van een zorgvuldig geselecteerde set HRM-tools en personeelsinstrumenten.

Werknemerscollectief

Het werknemerscollectief is een collectiviteit van de verschillende individuele schadeverzekeringen voor werknemers. Het voordeel van dit collectief is duidelijk: uw werknemers krijgen de mogelijkheid om via u, de werkgever, tegen een zeer lage premie verzekeringen af te sluiten. Zij krijgen financieel voordeel, u een tevreden werknemer.

Loonadministratie

De loonadministratie vormt de kern van de communicatie naar de werknemers. Goede loonadministratie is dus van essentieel belang voor een succesvol personeelsbeleid. Dat vereist specialistische begeleiding die gebaseerd is op uitgebreide kennis en ervaring. Immers, loonadministratie kent vele mutaties en is verbonden met alle voorzieningen die op personeelsgebied getroffen zijn, bijvoorbeeld pensioenen en ziektekostenverzekeringen. Door alle personeel- gerelateerde zaken te integreren, creëren we een hogere efficiency en dus kostenbesparing voor u als werkgever: het synergetisch voordeel. Uiteraard zorgt AAZ adviesgroep er ook voor dat uw werknemers op tijd hun loon ontvangen, dat hun loonstrookjes en jaaropgave netjes en overzichtelijk worden opgesteld en tijdig worden verstuurden dat ze altijd een klankbord hebben voor vragen over personeelszaken.

Beveiliging

De cliënt/server verbinding is beveiligd via SSL (Secure Sockets Layer). Door Verisign, wereldwijd marktleider op het gebied van digitale certificaten, is het Secure Server ID aangeschaft. Met dit certificaat krijgt
u een garantie van echtheid en bent u zeker van de veiligheid en betrouwbaarheid van de verbinding die u met de site opbouwt.

 

Speerpunten van AAZ Support Desk

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief